Moda za poneti – Take Away Fashion

  Svi koji me malo poznaju znaju i to koliko volim ovu manifestaciju. Čak su umeli, sa fotografijama radova, da se kod mene prijavljuju za učešće na istoj… “Moda za poneti”. Kulturni centar Grad. Izložba prodajnog karaktera koja se održava često, a u jesenjem i zimskom periodu skoro svakog meseca. O “Modi za poneti” neću […]

October 4, 2012  Tags: , , , , , , , , , ,   Posted in: VesTI, VIDeO, YoU TUBE  No Comments